Proteesimine

Meie kliinikutes valmistatakse:

  • Hambakroone ja sildu erinevatest materjalidest ja erinevate tehnoloogiatega
  • Panuseid ja laminaate
  • Implantaate ja proteese implantaatidele
  • Suust eemaldatavaid proteese
  • Kombineeritud proteese
  • Hambumuskapesid

Sõltuvalt patsiendi võimalustest ja soovidest pakume laia valikut hammaste proteesimise viise, alates suust eemaldatavatest akrüül- ja pehmel baasisel proteesidest hammaste implantaatideni.

Inimestel on kindel arv hambaid ning hammaskonnas on igal hambal oma konkreetne roll kanda. Hammaste puudumine põhjustab olemasolevate hammaste koormuse suurenemise ja võib põhjustada ka allesjäänud hammaste asendi muutusi hambakaares. See toob omakorda kaasa juba ridamisi mitmeid probleeme nagu hambakaaries jms. Seega, puuduvad hambad tuleks õigeaegselt asendada, säilitamaks hammaskonna tervikliku funktsiooni, parima tervise ja esteetika.

Ühe või teise proteesi kasuks otsustamine sõltub veel patsiendi anatoomiast, vajadustest ja rahalistest võimalustest. Kõiki aspekte arvesse võttes, otsustavad arst ja patsient koos, milline lahendus on antud olukorras võimalikult parim.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 260.- € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

1.jaanuarist 2018 rakendub uus kord proteesihüvitise maksmisel. Vt. infot Haigekassa kodulehelt.

 

Mitte-eemaldatavad proteesid

Suust mitte-eemaldatavad proteese eelistatakse üldjuhul suust eemaldatavatele proteesidele, sest need on reeglina esteetilisemad ja patsiendile mugavamad kasutada.

Suust mitte-eemaldatavate proteeside hulka kuuluvad kroonid, sillad ja hambaimplantaadid.

Hambakroonid paigaldatakse hammastele, mille krooniosa on ulatuslikult lagunenud ja mida ei ole võimalik enam täidisega taastada.

Sildprotees on puuduvaid hambaid asendav protees, mis kinnitatakse defekti piiravatele hammastele. Sildproteesi asetamise eelduseks on stabiilsed hambad, millelele sild toetada. Ainult sel juhul suudavad nad välja kanda nii enda kui ka puuduolevate hammaste funktsiooni ja koormuse.

Mitte eemaldatavad proteesid on reeglina mugavamad kasutada võrreldes suust eemaldatavate proteesidega.

Suust mitte-eemaldavatate proteeside puhul tuleb järgida arsti ettekirjutusi ja vajadusel kanda protselani kaitseks öösiti öökapet.

 

Suust eemaldatavad proteesid

Suust eemaldatavate proteeside puhul tuleb varuda kannatust ja aega. Söömine ja rääkimine nõuavad veidi harjumist, et näo lihased saaksid uue asjaga suus kohaneda.

Suust eemaldatavate proteeside valikus on pehmel baasisel, akrüülbaasisel või metallkarkassil (tugibüügel) proteesid. Pakume ka implantaatidele kinnituvaid suust eemaldatavaid proteese, mille eelis on parem stabiilsus ja puhastatavus. Eemaldatavaid proteese kasutatakse ka erinevate tööde puhul ajutise lahendusena.

Eemaldatavaid proteese saab paigaldada kõigile, kuid tuleb arvestada, et tugeva lõualuuatroofia puhul on nende püsivus kehvem, eriti alalõua puhul. Implantaatidele toetuva suust eemaldatava proteesi eeliseks implantaatidele kinnituva silla ees on võimalus protees suust ära võtta ja korralikult puhtaks pesta.

Eemaldatavaid proteese tuleb kord aastas ümberbaseerida. Lõualuu muudab ajapikku oma kuju ja atrofeerub proteeside all, mille tõttu protees muutub ebatäpseks (“suureks”). Selle tagajärjel on kasutamine häiritud ja suurem risk murdumiseks. Eemaldatavad proteesid võivad katki minna ka siis, kui patsient nad kogemata näiteks põrandale pillab.

Suust eemaldatavaid proteese tuleb vähemalt kaks korda päevas suust ära võtta ja jooksva vee all korralikult puhtaks pesta. Kõige parem oleks neid pesta ka iga söögikorra järel. Eelmaldatavate proteeside alla jääb toit kinni ning kui on ka oma hambad veel suus, võib kauaaegne toidu kontakt nendes kaariest põhjustada. Samuti on olemas ka erinevaid vahendeid nagu vees lahustuvad tabletid, mis aitavad proteese desinfitseerida.

 

Hambakroonid

Hambakroonid on erinevatest keraamilistest materjalidest nagu portselanist, tsirkooniga tugevdatud portselanist jm tehtud hambad, mida kasutatakse hamba taastamiseks, kui selle krooniosa on ulatuslikult lagunenud.

Meie paigaldame erinevatest keraamilistest materjalidest esteetilisi hambakroone mis on valmistatud uuenduslikke kõrgtehnoloogilisi aparatuure ja tehnoloogiaid kasutades.

Täiskeraamilised ja tsirkoonium kroonid on reeglina esteetilisemad kui metallokeraamilised kroonid. Need sobivad nähtavas piirkonnas asuvate hammaste taastamiseks. Täistsirkoon kroonide puhul ei ole portselani murdumise riski materjali suure tugevuse tõttu. Portselani murdumise riski vähendamiseks tehakse vajadusel patsientidele kaitsekaped, mida tuleb öösiti suus hoida.

Kroonide paigaldamiseks peab olema säilinud piisav hulk oma hamba kudet. Ebapiisava hulga korral ei pruugi krooni paigaldamine alati võimalik olla.

Hambakroonid on hea viis taastada lagunenud hambaid. Neid on lihtne puhastada, nad taastavad hästi hamba funktsiooni ja on töökidlad ning esteetilised. Välisel vaatlusel ei ole üldjuhul võimalik kindlaks määrata, kas tegu on oma hambaga või hästi tehtud krooniga.

Hambakroone võivad kahjustada parafunktsioonid, ehk ülemäärane koormus. See võib näiteks tekkida hammaste krigistamise ajal.

832